01

– Tractament especialitzat
– Prevenció de complicacions
– Úlceres

02

– Estudi de la marxa
– Alteracions posturals
– Plantilles personalitzades

03

– Berrugues plantars
– Hiperqueratosi i Helomes
– Esquerdes

04

– Onicogrifosi
– Onicolicosi
– Fongs o onicomicosi
– Reconstrucció Unguial

05

– Ungles Incarnades
– Berruga Plantar
– Infiltracions

06

Atenció especialitzada a persones dependents