01

– Tractament especialitzat
– Prevenció de complicacions
– Úlceres

02

– Estudi de la marxa
– Alteracions posturals
– Plantilles personalitzades

03

– Berrugues plantars
– Hiperqueratosi i Helomes
– Esquerdes

04

– Onicogrifosi
– Onicolicosi
– Fongs o onicomicosi
– Reconstrucció Unguial

05

– Ungles Incarnades
– Berruga Plantar
– Infiltracions

06

Atenció especialitzada a persones dependents

07

– Tratamiento especializado
– Prevención de complicaciones
– Úlceras

08

– Estudio de la marcha
– Alteraciones posturales
– Plantillas personalizadas

09

– Verrugas plantares
– Hiperqueratosis y Helomas
– Grietas

10

– Onicogrifosis
– Onicolicosis
– Hongos u onicomicosis
– Reconstrucción Ungueal

11

– Uñas Incarnadas
– Verruga Plantar
– Infiltraciones

12

Atención especializada a personas dependientes